Ekonomifakta

Punktskatter

Senast uppdaterad: 2024-06-07

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på specifika varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

Loading

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms , löneskattlöneskatt:, övriga produktionsskatter samt i vissa fall punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en relativt stor del av statens inkomster. De uppgick år 2023 till cirka 159 miljarder kronor.

Punktskatterna på energienergi: och koldioxidkoldioxid: bidrar, som visas i diagrammet, med knappt hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in ca 66 miljarder kronor till statskassan.

Tre relativt nya punktskatter är kemikalieskatten som infördes 2017 och flygskatten som introducerades året därpå samt skatten på plastbärkassar som infördes 2020. Skatten på plastbärkassar ska upphöra att gälla från och med 1 november 2024.

26,2 miljarder kronor motsvarar flaskhalsintänkter som uppstod till följd av de höga elpriserna. Under året har företagföretag: och hushåll fått olika typer av el-stöd som har finansierats med dessa flaskhalsintänkter.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-06-07

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt