Ekonomifakta

Statsbudgetens inkomster

1 242,3Mdkr

2023

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. 2023 uppgick statsbudgetens inkomster till knappt 1 242 miljarder kronor.

Loading

Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper:

Alla dessa grupper utom skatterna , ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med statens skatteinkomsterstatens skatteinkomster: är små.

Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. I gruppen skatter ingår exempelvis cirka 240 mindre inkomstgrupper, som alla är olika typer av skatter. Till exempel ingår direkta skatter på arbete, skatt på kapital och skatt på import. Skattegruppen inkluderar även punktskatter som alkoholskatt, tobakskatt och energiskatt.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-01-30

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi