Ekonomifakta

Regionernas kostnader

Senast uppdaterad: 2024-06-19

Regionernas kostnader uppgick till cirka 469 miljarder kronor år 2023. Den stora merparten av detta svarade hälso- och sjukvården för. Regionernas helt dominerande inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag.

Loading

Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter:

Regionerna kan också besluta om att frivilligt engagera sig inom ytterligare ett par områden: kultur, utbildningutbildning: och turism.

Totalt uppgick kostnaderna för regionernas verksamheter till cirka 469 miljarder kronor år 2023. En betydande del av detta, 84,4 procent, utgjordes av kostnader för hälso- och sjukvården.

Precis som i fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet .

Senast uppdaterad: 2024-06-19

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi