Ekonomifakta

Kommunernas intäkter

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Kommunernas intäkter uppgick under år 2022 till 819 miljarder kronor. Knappt 67 procent av kommunernas intäkter består av skatteintäkter. Mellan åren 2009-2022 har kommunernas intäkter vuxt med knappt 66 procent.

Loading

Till största del finansierar kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna . Tillsammans med utjämningen och de generella statsbidragen utgör dessa drygt 83 procent av intäkterna. Resterande del kommer bland annat från riktade statsbidrag, som är öronmärkta för specifika ändamål, samt från olika typer av avgifter, till exempel för parkering och barnomsorg.
Över tid så har kommunernas intäkter fördelats relativt jämnt. De generella statsbidragen och intäkterna från utjämningsssystemet utgjorde år 2009 12,5 procent av de totala intäkterna medan motsvarande andel år 2022 var 16,2 procent. Skattintäkterna utgjorde år 2009 68,2 procent av de totala intäkterna medan de år 2022 var knappt 66,9 procent.

Senast uppdaterad: 2023-12-20

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi