Ekonomifakta

Regionernas resultat

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Under år 2023 gjorde regionerna ett negativt resultat på knappt 12 miljarder kronor. 17 av 21 regioner gjorde ett negativt resultat under år 2023.

Loading

Regionernas intäkter och kostnader har varierat kraftigt de senaste åren. Coronapandemin utgjorde en kraftig påfrestning för landets regioner. Regionerna har ansvaret för hälso- och sjukvård och fick kraftigt ökade resurser för att kunna hantera pandemin. Regionernas överskott har varit ovanligt stora till följd av de extra resurerna men resultatet för år 2023 blev i stället ett underskott på knappt 12 miljarder kronor. Det var första gången sedan 2013 som regionerna gjorde ett negativt resultatresultat:. Situationen ser dock olika ut för olika regioner där Region Halland hade det största överskottet på 260 miljoner kronor medan Region Skåne gjorde ett negativt resultatresultat: på knappt 4 miljarder kronor. Det negativa resultatet orsakades framförallt av ökade verksamhetskostnader.

Senast uppdaterad: 2024-03-01

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi