Ekonomifakta

Kommunernas resultat

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Under år 2023 gjorde kommunerna ett positivt resultat på nära 26 miljarder kronor. 70 av 290 kommuner gjorde ett negativt resultat under år 2023.

Loading

Kommunernas intäkter och kostnader har de senaste åren varierat kraftigt. Coronapandemin medförde ökade resurser och kostnader för kommunerna. Det har även bidragit till att kommunerna haft ovanligt stora överskott de senaste åren. Under år 2023 uppgick överskottet till nära 26 miljarder kronor. 70 av 290 kommuner hade ett negativt resultatresultat: under år 2023 där Gävle var den kommunen som hade störst underskott. Störst överskott återfanns i Stockholm där resultatet blev nära 3,3 miljarder kronor.

Senast uppdaterad: 2024-03-01

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi