Ekonomifakta

Kommunernas kostnader

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för knappt tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader.

Loading

Över tid så har de kommunala kostnaderna varit relativit jämnt fördelade. Totalt sett så har kostnaderna för kommunerna vuxit med cirka 32 procent mellan åren 2014 - 2022. År 2022 uppgick kommunernas kostnader till totalt 774 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, cirka 332 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för drygt 73 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastrukturinfrastruktur: och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt biståndEkonomiskt bistånd:, det vill säga det som tidigare kallades socialbidragsocialbidrag:, svarar till exempel bara för knappt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-02-05

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi