Ekonomifakta

Tillväxten 2018 i linje med prognoserna

Publicerad: 2019-02-28

Tillväxten under helåret 2018 blev preliminärt 2,3 procent vilket är en siffra som ligger ganska väl i linje med prognoserna. Under det fjärde kvartalet ökade BNP med 1,2 procent jämfört med föregående kvartal.

Idag publicerade SCBSCB: nationalräkenskaperna för det fjärde kvartalet 2018. Tillväxten jämfört med föregående kvartal uppgick till 1,2 procent. Det som framför allt påverkade positivt var exportnettot som bidrog med 0,8 procentenheter. Också konsumtionen och lagerinvesteringarna hade en positiv inverkan. Däremot höll utvecklingen av fasta bruttoinvesteringar tillbaka BNPBNP:-tillväxten med 0,4 procentenheter.

Även om tillväxten under det fjärde kvartalet blev högre än vad vissa analytiker hade räknat med, ligger årssiffran (2,3 procent) väl i linje med de prognoser som kommit under de senaste sex månaderna. Det är också en siffra som ligger nära det historiska genomsnittet på 2,2 procent för perioden 1980-2017. BNP per capita ökade preliminärt med 1,2 procent, vilket däremot är en lite svagare siffra historiskt sett.

I övrigt kan man notera att skattetrycket preliminärt sjönk med 0,5 procentenheter under 2018. Möjligen antyder detta att den tendens till stigande skattetryckskattetryck: som vi sett sedan 2014 nu håller på att brytas.

Läs mer om BNPBNP:-utvecklingen på SCB:s hemsida, samt naturligtvis på ekonomifakta.se, bland annat här .

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2019-02-28

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi