Ekonomifakta

Försäljning i detaljhandeln

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Omsättningen i detaljhandeln föll med 0,4 procent i mars jämfört med föregående månad. I löpande priser ökade omsättningen med 1,8 procent i mars jämfört med året innan.

Loading

SCBSCB: mäter varje månad försäljningen i detaljhandeln. Utvecklingen redovisas i form av ett indexindex:. Vi visar här både indexindex: i fasta priserfasta priser: och i löpande priserlöpande priser:. De senaste månaderna har skillnaderna mellan den inflationsjusterade utvecklingen och i löpande priserlöpande priser: varit ovanligt stor på grund av den höga inflationstakten.

I diagrammet kan man se att försäljningen i detaljhandeln brukar växa något från år till år i såväl fasta- som löpande priserlöpande priser:. Det är till exempel svårt att se någon större effekt av finanskrisen 2008-2009. Under 1990-talskrisen föll dock försäljningen i detaljhandeln något. De senaste månaderna har försäljningen i fasta priserfasta priser: fallit relativt kraftigt medan försäljningen i löpande priserlöpande priser: har upprätthållits. SCBSCB: påpekar att den höga inflationen kan få konsumenter att ändra sitt beteende och välja bort varorvaror: som ökat i pris för att i stället handla billigare produkter. Detta kan enligt SCBSCB: göra att statistiken över detaljhandeln kan underskattas något i de fastprisberäknade indextalen.

Senast uppdaterad: 2024-03-01

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi