Ekonomifakta

Bostäder i Sverige

Senast uppdaterad: 2023-05-03

I Sverige bor de flesta i ett hus som de äger själva. Näst vanligaste boendeformen är hyreslägenhet följt av bostadsrättslägenhet. Tillsammans utgör dessa tre boendeformer cirka 90 procent av bostadsbeståndet i Sverige. Över tid har bostadsrättslägenheter blivit allt vanligare i hela landet.

Loading

År 2023 bestod bostadsbeståndet i Sverige av över 5 miljoner lägenheter och småhus. Den vanligaste bostaden är ägda småhus som utgör nästan 40 procent av alla bostäder, följt av hyresrättslägenheter som står för cirka 30 procent.

Sedan 1990 har bostadsbeståndet ökat med drygt 28 procent, vilket innebär att drygt 1 100 000 bostäder har tillkommit. Starkast har tillväxten varit bland bostadsrätterna, där antalet har ökat med 500 000 — en ökning med cirka 81 procent. Antalet bostäder påverkas både av bostadsbyggandet i Sverige och av hur mycket som rivs.

Utvecklingen av antalet bostäder skiljer sig mellan Sveriges regioner. I storstäderna har tillväxten av bostäder varit högre än i övriga landet. Trots att bostadsbeståndet har ökat har många kommuner problem med bostadsbrist .

Loading

Senast uppdaterad: 2023-05-03

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi