Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Fortsatt höga elpriser i södra Sverige

Publicerad: 2022-05-09

Elpriserna i södra Sverige var ungefär tre gånger så höga under 2021 som under 2020. Hittills i år har priserna stigit med ytterligare 50 procent. I norra Sverige har utvecklingen under 2022 varit den motsatta, här har priserna fallit med 25 procent.

Elpriserna i Sverige har under lång tid varit väldigt lika i alla delar av landet. Sedan indelningen i elområden 2011 kunde dock priserna börja skilja sig mellan norr och söder. I takt med att kärnkraften har avvecklats har prisskillnaderna blivit allt större.

Loading

Förutsättningen för att priserna kan skilja sig åt är att det finns begränsningar i överföringskapaciteten. Om det inte skulle finnas någon begränsning på hur mycket el som kunde överföras skulle priset vara detsamma i hela landet. El kan idag inte lagras i större skala och måste därför produceras och konsumeras i samma ögonblick. Begränsningar i överföringen gör att efterfråganefterfrågan: på el i södra Sverige inte kan mättas genom utbudet av el från norra Sverige.

Det finns flera anledningar till att elpriset nu är högt. En av dem är avvecklingen av kärnkraften. Sedan början av 2000-talet har vi avvecklat ungefär 30 procent av den svenska kärnkraften och tappat en installerad effekt på drygt 3 000 MW.

Loading

Under samma tidsperiod har vindkraften byggts ut med 9 900 MW. Det har dock inte hjälpt för att pressa priserna då vidkraften enbart levererar när det blåser. Kärnkraften däremot producerar så länge den är påslagen och inte ur drift för service.

av Christian Holmström

Publicerad: 2022-05-09

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta