Arbetsmarknaden

Här kan du ladda hem Ekonomiprojektet om arbetsmarknaden. Syftet med detta projekt är att få en övergripande förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut. I detta projekt används bland annat begrepp som arbetslöshet, sysselsättning samt utbud och efterfrågan av arbetskraft. Här studeras hur arbetsmarknaden är uppbyggd men också hur stor arbetslösheten är idag.

Efter studietiden börjar arbetslivet. I arbetslivet kan man välja mellan att till exempel bli egen företagare eller att ta en anställning. De flesta väljer att ta en anställning. Då kan man till exempel välja att arbeta inom offentlig sektor eller inom ett privat företag. Oavsett vilka val man gör så styrs arbetsmarknaden av en grundläggande princip: det måste finnas människor som vill arbeta och det måste finnas arbetsgivare som vill anställa. Ofta matchas tyvärr inte detta perfekt, då finns det människor som vill arbeta men som inte hittar ett jobb.

Hjälp på vägen...

Här förklarar vi de olika begreppen på arbetsmarknaden. Vi går också igenom vad Sveriges befolkning gör, hur många som är sysselsatta, arbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden. Vi går också igenom hur många som arbetar inom privat respektive offentlig sektor, vilka branscher som sysselsätter flest och hur det har förändrats över tid.

 

Hjälp på fördjupningsvägen...

Här kan du hitta mer fakta om ungdomsarbetslösheten. Du kan också läsa mer om den demografiska omställning som håller på att hända där en större del av befolkningen blir pensionärer och försörjningsbördan för de som arbetar ökar. Flera olika reformer kan behövas för att minska försörjningsbördan, kanske är ökad arbetskraftsinvandring en del av lösningen?

Ladda ner Ekonomiprojektet - Arbetsmarknaden här: Ekonomiprojektet: arbetsmarknaden (pdf)