Ekonomifakta

Privat och offentlig sysselsättning

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Drygt 70 procent av de sysselsatta arbetar inom den privata sektorn. I princip all sysselsättningsökning sedan 1994 har kommit till i den privata sektorn. Under senare år har trenden dock varit ökande även i offentlig sektor.

Loading

Den offentliga sektorn expanderade starkt under främst 1970-talet. Under samma period stod sysselsättningen i den privata sektorn nästan stilla. Efter 1990-talskrisen stannade tillväxten av i den offentliga sektorn samtidigt som den började öka inom den privata sektorn. I princip all sysselsättningsökning sedan 1994 har kommit till i den privata sektorn. Under senare år har trenden dock varit ökande även i offentlig sektoroffentlig sektor:.

Begreppet sysselsättning inkluderar både anställda och de som arbetar i egna företagföretag:. I offentlig sektoroffentlig sektor: ingår de anställda som har staten, landstingen eller kommunerna som arbetsgivarearbetsgivare:. I privat sektor ingår övriga anställda och egenföretagare. Sedan år 2001 räknas även anställda vid affärsverken och Svenska kyrkan till den privata sektorn.

Diagrammen ovan visar hur arbetstillfällena är fördelade mellan privat och offentlig sektoroffentlig sektor: samt hur utvecklingen sett ut över tid. 1990-talskrisen satte tydliga spår med rejäla nedgångar i sysselsättningen inom både privat och offentlig sektoroffentlig sektor:. Sedan dess har svängningarna i den offentliga sektorn varit betydligt mindre än i privat sektor. Det kan tolkas som att offentlig sektoroffentlig sektor: är mindre känslig för konjunkturförändringar . Detta syns till exempel för lågkonjunktursåret 2009 där sysselsättningen minskade med 77 000 arbetstillfällen i privat sektor och 24 000 arbetstillfällen inom offentlig sektoroffentlig sektor:.

Senast uppdaterad: 2024-01-26

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad