Ekonomifakta

Arbetslöshet och sysselsättning i statistiken

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Vem som räknas som vad på arbetsmarknaden är inte alltid så enkelt att avgöra. Det finns en mängd olika mått att mäta befolkningens aktivitet på. Det krävs till exempel mer än att bara vara utan jobb för att räknas som arbetslös. SCB utför månadsvis arbetskraftsundersökningar (AKU) som ger det officiella sysselsättnings- och arbetslöshetstalet. Här reder vi ut definitionerna och svarar på vanliga frågor kring arbetsmarknaden.

Arbetskraften

För att få rätsida på arbetsmarknadens definitioner behöver man först reda ut vilka som räknas till arbetskraften och inte. Arbetskraften är inte detsamma som befolkningen och inte heller den del av befolkningen som är i arbetsför ålderarbetsför ålder:. Arbetskraften innefattar enbart personer som är sysselsatta och arbetslösa .

Sysselsatta och sysselsättningsgrad

En person som utfört minst en timmes arbete under en mätvecka, antingen som anställd, företagare eller medhjälpare i ett familjeföretag, räknas som sysselsatt. Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålderarbetsför ålder: som är sysselsatt. När man säger befolkningen i arbetsför ålderarbetsför ålder: menar man vanligtvis personer i åldern 15-74 år, men ibland används även åldersspannen 16-65 år eller 20-65 år.

För att exemplifiera sysselsättningsgraden kan man tänka sig ett samhälle med totalt 130 invånare där 100 personer är mellan 15-74 år gamla och 60 personer är sysselsatta. Sysselsättningsgraden blir då 60 procent (60/100).

Arbetslösa och arbetslöshet

Personer som inte är sysselsatta men som kan börja jobba inom 14 dagar och aktivt sökt jobb de senaste fyra veckorna eller väntar på att påbörja ett nytt jobb inom tre månader räknas som arbetslösa. ArbetslöshetArbetslöshet: kan uttryckas som antalet arbetslösa och som andelen arbetslösa av arbetskraften. ArbetslöshetArbetslöshet: mäts alltså inte mot befolkningen i arbetsför ålderarbetsför ålder: som sysselsättningsgraden utan mot arbetskraften (det totala antalet sysselsatta och arbetslösa personer i befolkningen).

För att sätta arbetslöshetsmåttet i ett sammanhang kan tänka sig ett samhälle med 100 personer i arbetsför ålderarbetsför ålder:. 60 personer är sysselsatta och 20 personer är arbetslösa. Arbetslösheten uppgår då till 25 procent (20/80).

Personer utanför arbetskraften

Personer som är i arbetsför ålderarbetsför ålder: men som inte räknas som sysselsatta eller arbetslösa ingår alltså inte i arbetskraften över huvud taget. Det är dock vanligt att folk rör sig mellan grupperna, inte minst studenter. En student som inte jobbar och inte söker jobb räknas varken som sysselsatt eller arbetslösarbetslös:. Skulle studenten börja söka sommarjobb räknas hon som arbetslösarbetslös: under tiden och ingår då också i arbetskraften. När studenten börjar sommarjobba blir hon istället sysselsatt och när sommaren är slut och studenten återgår till sina studier på heltid hamnar hon åter utanför arbetskraften.

Här nedanför kan du se en schematisk översikt av arbetsmarknadens uppdelning enligt AKU.

Arbetsmarknadens uppdelning enligt AKU

Vanliga frågor och svar

Senast uppdaterad: 2024-05-27

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad