Ekonomifakta

Företagens storlek

Senast uppdaterad: 2024-02-12

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

Loading

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företagmedelstora företag:. Om man tittar på företagföretag: med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,3 procent av det svenska näringslivetnäringslivet: av företagföretag: med 0-49 anställda.

Trots att stora företagföretag: endast utgör en liten del av samtliga företagföretag: i Sverige, har gruppen flest anställda. År 2023 var drygt 1,2 miljoner personer anställda i stora företagföretag:, se nedanstående tabell. Notera också att enmansföretagenmansföretag: per definition inte har några anställda. Detta är dock inte samma sak som att ingen arbetar i företaget. En enskild näringsidkare räknas till exempel inte som anställd.

Loading

De företagföretag: som här är inkluderade i näringslivetnäringslivet: är privatägda och utländskt ägda företagföretag: som är registrerade som antingen aktiebolagaktiebolag:, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personerfysiska personer:. Detta gör att offentliga företagföretag:, och andra mindre traditionella typer av företagföretag: såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon inte är inkluderade här. Dessutom är företagföretag: inom traditionellt offentliga sektorer såsom inom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här .

Senast uppdaterad: 2024-02-12

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande