Ekonomifakta

Ungdomsarbetslöshet

26,8Procent

apr-24

Senast uppdaterad: 2024-05-22

188 000 ungdomar mellan 15-24 år var arbetslösa i april. Det motsvarar 26,8 procent av arbetskraften i åldersgruppen.

Loading

Ungdomsarbetslösheten uppgick till 26,8 procent i april 2024. Till antalet var det 188 000 personer mellan 15–24 år som räknades som arbetslösa enligt SCBSCB::s arbetskraftsundersökningar (AKU). Mätt i säsongsrensade och utjämnade siffror låg ungdomsarbetslösheten på 24,2 procent.

Coronapandemins effekter på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: slog särskilt hårt mot unga. Vid sidan av minskande sysselsättningsysselsättning: och ökande arbetslöshetarbetslöshet: lämnade även ett stort antal unga arbetskraften under perioden. I november 2020 hade arbetskraften bland 15-24 åringar minskat med 84 000 personer i jämförelser med samma månad förgående år.

Ungdomsarbetslösheten uppvisar vanligtvis stor säsongsvariation. Den är som högst i juni när många heltidsstuderande börjar söka arbete inför sommaren. Även de som inväntar att börja ett sommarjobb senare under sommaren räknas som arbetslösa i juni. Vill man följa utvecklingen av ungdomsarbetslösheten över tid är det därför bättre att titta på den säsongsrensade serien som också visas i diagrammet. Mellan maj och juni 2021 ökade exempelvis antalet arbetslösa ungdomar med omkring 35 100 personer och sjönk igen i juli med 90 700 personer.

Ser man till utvecklingen på några års sikt har ungdomslösheten länge hållit sig på relativt höga nivåer. Det talar för att ungdomsarbetslösheten inte enbart är ett konjunkturproblem utan att det också finns strukturella orsaker bakom nivåerna. Höga ingångslöner kan till exempel göra det svårt för unga utan erfarenhet att få sitt första jobb. Vidare gör turordningsreglerna att unga ofta blir de första som får gå när det blir sämre tider eftersom de har färre anställningsår. Ytterligare ett problem är att många går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Generellt sett i samhället är arbetslösheten väsentligt högre bland de som saknar gymnasieexamen.

Hur mäts ungdomsarbetslösheten

En person räknas som arbetslösarbetslös: om denna saknar sysselsättningsysselsättning: men kan och vill ta ett arbete inom 14 dagar och aktivt sökt jobb under de senaste fyra veckorna eller väntar på att börja ett jobb som startar inom tre månader. Ungdomsarbetslösheten visar hur stor andel av arbetskraften mellan 15-24 år som är arbetslösarbetslös::

Ungdomsarbetslöshet = antal arbetslösa 15-24 år / antal i arbetskraften 15-24 år

Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa personer. Unga är en speciell grupp i och med att många är heltidsstuderande som inte arbetar eller söker jobb och då inte tillhör arbetskraften. Men vissa heltidsstuderande är ändå medräknade i statistiken. Studerande som arbetar vid sidan av studierna räknas som sysselsatta och ingår i arbetskraften. Heltidsstuderande som aktivt söker jobb, kan och vill ta ett arbete inom 14 dagar eller väntar på att börja ett jobb inom tre månader räknas som arbetslösa och ingår också i statistiken.

Senast uppdaterad: 2024-05-22

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad