Ekonomifakta

Arbetskraftsinvandring från utanför EU/EES

Senast uppdaterad: 2023-05-05

Det är arbetsgivarna som bedömer om det finns behov för arbetskraftsinvandring i Sverige. När efterfrågade kompetenser saknas bland den inhemska arbetskraften kan arbetsgivare anställa utländska medborgare som får tidsbegränsade arbetstillstånd.

Loading

För att personer utanför EUEU:/EESEES: ska få komma till Sverige och arbeta krävs ett arbetstillstånd. En grundläggande förutsättning för att få arbetstillstånd är att den sökande redan har ett jobberbjudande i Sverige som han/hon kan försörja sig på eller är anhörig. Första gången ett arbetstillstånd beviljas kallas det för förstagångstillstånd. Förstagångstillstånden är tidsbegränsade på maximalt två år och efter det kan man ansöka om förlängning. Efter fyra år går det att ansöka om permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, det vill säga tillstånd att bo och arbeta i Sverige på obestämd tid.

Detta krävs för arbetstillstånd för bosatta utanför EU/EES

Innan en arbetsgivarearbetsgivare: kan anställa någon som är bosatt utanför EUEU:/EESEES: eller Schweiz måste tjänsten först utannonseras inom EUEU:/EESEES: och Schweiz i minst 10 dagar, till exempel på Arbetsförmedlingens platsbank och den europeiska platsbanken EURES. Sedan juni år 2022 så krävs även att arbetsgivaren måste erbjuda ett anställningsavtal. Ytterligare ett krav är att försörjningskravet höjts till 80 procent av medianlönen, vilket motsvarade 27 360 kronor år 2022. Berörd facklig organisation ska också få möjlighet att uttala sig om anställningsvillkoren. Inom vissa branscher, som till exempel städ, hotell- och restaurang och bygg, ska arbetsgivaren också kunna visa att det finns resurser i företaget för att betala ut minst tre månadslöner. Ytterligare krav ställs på arbetsgivarearbetsgivare: som anställer till exempel artister, bärplockare eller gästforskare. Mer om yrkesfördelningen kan du läsa här .

De regler som gäller för arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring: trädde i kraft i december 2008. En reform genomfördes då med målet att göra det enklare att komma till Sverige för att jobba. Reformen innebar bland annat att det idag är arbetsgivarna som avgör om det finns behov av utländsk arbetskraftarbetskraft:. Tidigare var det Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som gjorde den bedömningen tillsammans med facket. AMS bestämde också hur länge ett uppehållstillstånd skulle gälla.

Inga uppehållstillstånd behövs för personer inom EU

EUEU:/EESEES:-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i ett annat medlemsland utan att ansöka om uppehållstillstånd, detta kallas att medborgaren har uppehållsrätt. Uppehållsrätter introducerades år 2006, innan dess beviljades uppehållstillstånd. EUEU:-migranter i Sverige har tidigare behövt registrera sig hos Migrationsverket om vistelsen varat längre än tre månader, men sedan maj 2014 är denna regel borttagen.

Från år 2010 ökade inflödet av personer från EUEU:/EESEES: som arbetar i Sverige efter att ha minskat under några år. De flesta kom från Polen och Storbritannien, men även Tyskland, Spanien och Grekland fanns på listan över de fem länder med högst antal arbetstagarearbetstagare: i Sverige. Idag är Polen, Tyskland och Slovakien de vanligaste ursprungsländerna bland arbetstagarearbetstagare: från EUEU:/ESS.

Senast uppdaterad: 2023-05-05

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad