Ekonomifakta

Ekonomiprojektet

Ekonomiprojektet ger gymnasieelever de verktyg som krävs för att förstå Sveriges ekonomi. Genom att använda aktuell statistik över makroekonomiska variabler såsom BNP, arbetslöshet och reporänta skapas en förståelse för hur Sveriges ekonomi ser ut. Statistiken används sedan för att koppla samman teoretiska samhällsekonomiska kunskaper med verkligheten.

Materialet består av fyra stora övergripande uppgifter som behandlar utrikeshandel , arbetsmarknad , finansmarknad och offentlig ekonomi . Med utgångspunkt i ett avskilt temaområde utvecklas förståelsen för hur olika delar av samhällsekonomin påverkar varandra och samverkar.

Hela Ekonomiprojektet

Här kan du ladda ner alla fyra uppgifterna i Ekonomiprojektet tillsammans med en introduktion i ett enda pdf-dokument. De fyra Ekonomiprojekten har varsin sida där du hittar övningsuppgifter och användbara länkar för att besvara frågorna. Du hittar länkar till sidorna nedanför.

Hela Ekonomiprojektet (pdf)

Övningsuppgifter och länkar