Ekonomifakta

Sveriges största företag

Senast uppdaterad: 2023-05-15

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företagföretag:. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företagföretag: som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företagföretag:” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företagföretag: som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisningårsredovisning: upprättas.

Loading

Vi ser i denna uppställning att Volvo AB toppar listan med 22 013 anställda i Sverige följt av Volvo Cars AB med 21 371. Globalt sett är även Volvo ett mycket stort företagföretag:, de har cirka trippelt så många anställda utomlands och omsätter även mer.

Givetvis är jämförelser av omsättningomsättning: mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varorvaror: och tjänstertjänster: varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företagföretag: är, vid sidan av hur många anställda de har.

Senast uppdaterad: 2023-05-15

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande