Ekonomifakta

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad: 2024-06-04

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Fram till år 2120 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler.

Loading

Idag bor cirka 10,5 miljoner personer i Sverige. Nära 57 procent av dem beräknas år 2023 vara mellan 20-64 år och i arbetsför ålderarbetsför ålder:. De övriga 43 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år.

Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför ålderarbetsför ålder: behöver försörja utöver sig själv. I diagrammet ovan kan man följa hur kvoten utvecklats över tid men även hur stor del av kvoten som utgörs av respektive undergrupp.

Idag ligger försörjningskvoten på drygt 78. Det vill säga att det på 100 personer i arbetsför ålderarbetsför ålder: går 78 personer som antingen är yngre eller äldre. Närmare bestämt är 41 av dessa yngre än 20 år och 37 personer är äldre än 65 år.

Fram till 2120 beräknas befolkningen öka till knappt 15 miljoner. Befolkningens ålderssammansättning kommer under denna period också att förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och förväntas 2120 uppgå till nära 30 procent av befolkningen. Det här skulle i så fall innebära att den demografiska försörjningskvoten stiger till 97. Hur befolkningens sammansättning har sett ut tidigare och förväntas se ut 2120 kan du studera genom att klicka på de mindre diagrammen.

Viktigt att ha i åtanke är att den demografiska försörjningskvoten är en ren mekanisk beräkning. Den tar inte hänsyn till hur sysselsättningsysselsättning: och välfärdsproduktion faktiskt sker. Personer som är yngre än 20 år kan naturligtvis också arbeta, liksom personer över 65 år, medan personer mellan 20-64 år kan vara arbetslösa eller stå utanför arbetskraften. Siffrorna ger således endast en fingervisning om hur de framtida behoven kommer att utvecklas och säger inget om hur välfärden kommer att finansieras.

Här kan du läsa mer om sysselsättning och arbetslöshet i olika åldersgrupper.

Senast uppdaterad: 2024-06-04

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad