Ekonomifakta

Budgetprocessen

Senast uppdaterad: 2024-01-12

Varje år lämnar finansministern tre typer av propositioner som rör statsbudgeten till riksdagen. På våren lämnas den ekonomiska vårpropositionen och på hösten budgetpropositionen för nästa år. Utöver dessa kan regeringen också lämna ändringsbudgetar.

Den ekonomiska vårpropositionen, eller VÅP:en, lämnas till riksdagen i mitten av april månad. Den innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren och även på längre sikt. Man kan se den som ett avstamp till höstens budgetpropositionbudgetproposition:.

I budgetpropositionen lägger regeringen fram sitt förslag till hur statens utgifter ska fördelas nästa budgetbudget:år. Man redovisar också sin beräkning av hur stora inkomsterna väntas bli, samt presenterar de lagförslag som ligger till grund för beräkningen av statens inkomster och utgifter, till exempel förslag till ändringar i skattelagstiftningen. Budgeten ska lämnas till riksdagen senast den 20 september utom under valår då den får lämnas senare. Förutom dessa två propositioner har regeringen möjlighet att inkomma med förslag till ändringar av en beslutad budgetbudget:. Dessa ändringsbudgetar ska begränsas till att omfatta ändringar på grund av händelser som inte var kända vid arbetet med budgetpropositionen. Vanligtvis lämnas de i samband med den ekonomiska vårpropositionen och höstens budgetpropositionbudgetproposition: och kallas följaktligen vårändrings- och höständringsbudget. Under oktober så presenterar sedan oppositionen sina budgetförslag och sedan sker en omröstning. Vid budgetomröstningar så vinner den budgetbudget: som fått flest röster på sig.

Så här ser budgetarbetet ut under ett år:

Loading

Källa: Regeringskansliet

Senast uppdaterad: 2024-01-12

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi