Ekonomifakta

Kommunala utjämningssystemet

Senast uppdaterad: 2023-12-28

Under 2024 fördelar det kommunala utjämningssystemet cirka 200 miljarder kronor. Av dessa går cirka 167 miljarder till kommuner och regioner som bidrag och 7 miljarder betalas av kommuner och regioner i avgifter.

Loading

Under 2024 är Dorotea den kommun som tilldelades mest resurser per invånare, 36 212 kronor. Danderyd är den kommun som betalar mest till systemet, 26 240 kronor. Bland regionerna är det Stockholm som betalar mest, 1 563 kronor per invånare. Region Gotland får den största tilldelningen, 12 384 kronor.

Loading

Kommuner och regioner ansvarar bland annat för vård, skola och omsorg. De finansierar sina verksamheter i huvudsak genom kommunalskatten. Vissa har dock högre skattekraftskattekraft: än andra och vissa har högre kostnader, på grund av ogynnsam demografi och andra strukturella faktorer. Utjämningssystemets syfte är att utjämna dessa strukturella skillnader så att alla får samma förutsättningar att klara av sina åtaganden.

Utjämningssystemet har funnits sedan 2005 och utgör en stor del av statens transfereringar till kommunerna. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag/avgiftavgift:. Inkomstutjämningen är den absolut största posten i systemet och svarar för 69 procent av omfördelningen.

Senast uppdaterad: 2023-12-28

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi