Ekonomifakta

Läget i ekonomin - september

Publicerad: 2017-09-29

Det goda stämningsläget i ekonomin håller i sig även under höstens första månad. Barometerindikatorn steg med 3,3 enheter till 113,8. Vi befinner oss i ett starkt konjunkturläge. Exportorderläget visar en optimistisk ordertillväxt vilket också indikerar en positiv framtid.

I septembers utgåva av Läget i ekonomin bedöms 4 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala. Det är samma fördelning som föregående månad. Av de starka indikatorerna är det framförallt Barometerindikatorn som ökar vilket beror på att optimismen stigit ytterligare inom tillverkningsindustrin. Det är sjätte månaden i rad som indikatorn överstiger 110, vilket tyder på att tillväxten i ekonomin är betydligt starkare än normalt. Bland övriga starka indikatorer finns Stockholmsbörsen som steg med drygt 4 procent under månaden. Dessutom visar även tjänsteproduktionen och exportorderläget på fortsatt stigande siffror.

Trots sex neutrala indikatorer under september, finns det även positiva signaler från dessa. Arbetslösheten föll till 6,0 procent och antal personer som varslades om uppsägning sjönk till 2 592. Den tidigare ökningen av antalet varslade under augusti kan därför betraktas som en tillfällig avvikelse.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – september

av Angelina Mattsson

Publicerad: 2017-09-29

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi