Ekonomifakta

Läget i ekonomin - november

Publicerad: 2015-12-03

Stämningsläget i ekonomin sjönk under november vilket visar sig i att Barometerindikatorn föll med 1,9 enheter. Tjänsteproduktionen går fortsatt starkt och Stockholmsbörsen har hämtat sig från höstens svacka.

Ta del av samtliga indikatorer i Läget i ekonomin här:

Läget i ekonomin – november 2015 (pdf, 1,3 Mb)

av Christian Holmström

Publicerad: 2015-12-03

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi