Ekonomifakta

Läget i ekonomin – maj

Publicerad: 2018-06-07

Det andra kvartalet inleds med en stabil utveckling av indikatorerna i Läget i ekonomin. Det allmänna stämningsläget föll något och Barometerindikatorn backade med 1,6 enheter till 108,8, men indikatorn ligger klart över sitt historiska genomsnitt vilket visar på fortsatt högkonjunktur.

Den starka konjunkturen avspeglar sig i flera av månadens indikatorer. Arbetslösheten fortsatte att ticka nedåt och föll med 0,4 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bedömningarna av exportorderstockens storlek är fortsatt positiva även om indikatorn föll med 5 enheter till 21. Produktionen inom såväl industriindustri: som tjänstertjänster: steg på årsbasis med 3,3 respektive 4,3 procent. På bred front håller högkonjunkturen i sig, sju av tio indikatorer är starka och övriga neutrala.

De orosmoln som alltjämt finns är hushållens relativt pessimistiska inställning till utvecklingen av både den egna ekonomin och Sveriges. Jämfört med övriga indikatorer i Barometerindikatorn fortsätter hushållen att förhålla sig mer skeptiska till den ekonomiska utvecklingen. Vidare föll indikatorn för Bygg- och anläggning med hela 8,0 enheter till 104,3 vilket var det lägsta värdet på tre år. Indikatorn ligger dock kvar över sitt historiska medelvärde på 100.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – maj

av Christian Holmström

Publicerad: 2018-06-07

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi