Ekonomifakta

Läget i ekonomin – maj

Publicerad: 2017-06-02

Konjunkturen är stark och optimismen fortsatt påtaglig i ekonomin, men det finns även vissa tecken på att stämningsläget kan vara på väg att kylas av något. I månadens Läget i ekonomin noteras nedgångar i såväl Barometerindikatorn som i Inköpschefsindex.

6 av 10 indikatorer bedöms som starka i månadens utgåva av Läget i ekonomin, vilket är en återspegling av det gynnsamma konjunkturläge vi befinner oss i. Ett litet orosmoment är möjligen att de indikatorer som fångar upp näringslivets bedömningar av den ekonomiska utvecklingen backade under månaden. Till exempel sjönk Inköpschefsindex med 3,7 enheter vilket kan antyda en avmattning av industrikonjunkturen, och data från Konjunkturinstitutet visade på en något mindre positiv syn på orderläget från exportmarknaden. Det ska dock betonas att nedgångarna skedde från höga nivåer och det är ännu för tidigt att tala om ett trendbrott.

Bland månadens övriga ekonomiska nyheter kan man notera att SCBSCB: släppte statistik om BNPBNP:-utvecklingen. Tillväxten uppgick till 0,4 procent under det första kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016. Detta är en ganska medioker siffra som faktiskt ligger under genomsnittet för perioden från år 2000 och framåt. Framför allt är det långt under de tillväxttal vi såg under 2014 och 2015 då den svenska ekonomin påbörjade sin klättring upp ur finanskrisens segdragna lågkonjunkturlågkonjunktur:.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – maj

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2017-06-02

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi