Ekonomifakta

Läget i ekonomin - april

Publicerad: 2019-05-03

Under april höjdes stämningsläget i ekonomin vilket visar sig i att Barometerindikatorn steg med 0,8 enheter till 102,7. Hushållens konsumtion och Stockholmsbörsen utvecklades positivt samtidigt som arbetslösheten steg med 0,6 procentenheter på årsbasis.

Under april har två indikatorer i Läget i ekonomin stärkts jämfört med föregående månad. Stockholmsbörsen går från neutral till stark efter att ha stigit med 6 procent. Nedgången som inleddes förra hösten och kulminerade kring årsskiftet är nu återställd med marginal och den 29:e april stängde indexindex: på nytt all time high.

Även hushållens konsumtion stärktes och steg med 1,8 procent under februari jämfört med februari 2018. Störst uppgång noterades för beklädnadshandeln. Läget går därför från svagt till neutralt.

I motsatt riktning gick arbetslösheten som steg med 0,6 procentenheter jämfört med mars 2018. Det innebär att arbetslösheten nu är högre än under både 2017 och 2018. Läget går därför från starkt till neutralt, men indikatorn balanserar precis på gränsen mellan dessa.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – april

av Christian Holmström

Publicerad: 2019-05-03

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi