Ekonomifakta

Entreprenörsskatten

Publicerad: 2018-06-18

Att driva företag är riskfyllt, men kan också ge möjlighet till högre avkastning på sikt. Den progressiva inkomstskatten i Sverige leder dock till betydande problem. När inkomster ansamlas under flera år blir beskattningen hård. Entreprenörsskatten tvingar dessutom entreprenören att skatta en stor del av inkomsten som löneinkomst.

Vårt skattesystem bygger på att våra intäkter och kostnader under årets 365 dagar räknas samman för att bestämma vår slutgiltiga skatt. Vissa ekonomiska aktiviteter sträcker sig dock under längre tidsperioder och då blir en årsvis beskattning inte alltid rättvis. För företagare och entreprenörer skapas särskilda problem eftersom de kan bli tvingade att skjuta upp sina inkomster under uppstartsåren, tills bolaget etablerat sig och står på fastare mark.

Att driva företag

Hur inkomster från näringsverksamhetnäringsverksamhet: ska beskattas bestäms av entreprenörsskatten (3:12-reglerna). De gäller för fåmansbolagfåmansbolag: och reglerar hur stor inkomstinkomst: som måste beskattas som löneinkomst och hur mycket som beskattas som kapitalinkomst. Varför denna distinktion mellan löne- och kapitalinkomster är så viktig kan illustreras enklast med ett exempel där alla inkomster beskattas som löneinkomster.

En person som tjänar 30 000 kronor i månaden jobbar under två år på samma jobb utan löneförhöjning eller sjukdagar. Inkomsten per år blir 360 000 och inkomstskatten drygt 85 000. Under två år har personen tjänat 720 000 kronor och betalat sammanlagt knappt 170 000 kronor i inkomstskatt.

Loading

Kollegan till personen bestämmer sig för att starta eget istället för att jobba kvar. Bolaget tar ett år att bygga upp och under den tiden tas ingen lönlön: ut. År två har dock lönsamheten tagit fart och en månadslön på 60 000 kronor är möjlig. Under året blir inkomsten 720 000 kronor. Totalt sett har företagaren tjänat lite mycket som kollegan som stannade kvar men företagarens skatt blir hela 260 000 kronor.

Loading

Trots att personerna under två år har tjänat lika mycket så betalar företagaren nästan 90 000 mer i inkomstskatt. Detta beror på att vi har progressiv inkomstskatt där högre inkomster beskattas hårdare. Marginalskatten för företagaren uppgår till 60 procent samtidigt som den bara är 29 procent för löntagaren. Dessutom får företagaren mindre förmåner från de sociala avgifterna eftersom dessa endast ger pension och föräldrapenning med mera upp till vissa takbelopp.

Progressiviteten är grunden

I verkligheten kan företagaren istället ta upp inkomsten från företagandet som kapitalinkomst. Till skillnad från den progressiva inkomstskatten är kapitalskatten platt – skattesatsen ökar inte med inkomsten. Denna möjlighet begränsas dock av entreprenörsskatten. Regelverket bestämmer hur mycket företagare får ta upp som kapitalinkomst och hur mycket som måste deklareras som inkomstinkomst: av tjänst till en betydligt högre skattesats.

Vid en platt inkomstskatt skulle entreprenörskatten vara överflödig. Det hade inte funnits något behov att dela upp sina inkomster i tjänste- respektive kapitalinkomster – allt hade kunnat beskattas som lönlön: rakt av. Nu är inte inkomstskatten platt utan progressiv, och ju mer progressiv den är desto större snedvridning blir det när inkomster ackumuleras över tid.

Sverige har internationellt sett mycket höga marginalskatter på löneinkomster. Det ställer stora krav på möjligheten att istället använda kapitalinkomsternas platta struktur för entreprenörer som ofta får sin avkastningavkastning: först efter antal magra och riskfyllda uppstartsår. I dagsläget är dock regelverket för entreprenörsskatten snårigt och det är svårt att förutse hur beskattningen kommer att falla ut.

av Christian Holmström

Publicerad: 2018-06-18

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande