Ekonomifakta

Friskolor i Sverige

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Under läsåret 2023/24 fanns 816 fristående skolenheter inom grundskolan och 466 fristående skolenheter inom gymnasieskolan. Sedan friskolereformen 1992 har antalet friskolor och friskoleenheter i Sverige ökat.

Loading

År 2011 ändrades skollagen (2010:800) vilket medförde att begreppet skola som organisatorisk enhet ersattes med skolenhet. Förändringen av statistikhanteringen bidrog till att antalet kommunala skolenheter ökade med knappt 55 % under läsåret 12/13. För att jämföra utvecklingen över tid kan det vara mer rättvisande att studera andelen elever i friskola

För att få starta en friskolafriskola: krävs att skolan har en idé som beskriver vad friskolan kan tillföra kommunen, alltså varför eleverna ska välja den skolan framför de befintliga skolorna. En friskolafriskola: måste dessutom, efter remiss hos berörd kommun, godkännas av Skolinspektionen för att få driva verksamhet.

Dagens regler formades i den så kallade friskolereformen som kom 1992. Friskolereformen innebar att samma villkor ska gälla friskolor och kommunala skolor. Detta innebär att skolpengen, som varje elev har, kan finansiera skolgång i antingen en kommunal eller en fristående skola. Friskolereformen innebär dessutom att Skolverkets regler kring vad som måste ingå i en utbildningutbildning: gäller för kommunala skolor liksom för friskolor. Grundkunskapen ska därmed vara samma för de elever som gått kommunal skola som för de elever som gått friskolafriskola:. Detta mäts bland annat genom de nationella prov som är obligatoriska för alla elever.

Senast uppdaterad: 2024-05-24

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande