Ekonomifakta

Elever i friskola

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Under läsåret 2023/24 gick nästan var tredje gymnasieelev i friskola. För grundskolan var andelen 16,3 procent. Andelen elever som går i friskolor har vuxit sedan 90-talet.

Loading

Antalet elever som väljer att gå på en fristående gymnasieskola har ökat kraftigt, från drygt 5 000 elever i början av 1990-talet till 116 000 elever under läsåret 2023/24. I grundskolan syns samma trendtrend:. I mitten av 1990-talet gick drygt 17 000 elever i grundskolan på en friskolafriskola:. Under läsåret 2023/24 var antalet 180 000 elever. Antalet elever varierar med storleken på ålderskullarna vilket gör att andelen är ett bättre mått för att studera utvecklingen över tid.

Friskolereformen som kom 1992 hade till syfte att införa ett system där samma villkor skulle gälla både för kommunala skolor och för friskolor. Detta innebar bland annat att eleverna kunde finansiera sin skolgång i en friskolafriskola: med den kommunala skolpengen vilket tidigare inte varit möjligt. Sedan införandet har antalet friskolor ökat . Friskolor är därmed inte tillåtna att ta ut någon form av avgiftavgift: för studier från eleverna.

Senast uppdaterad: 2024-05-24

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande