Ekonomifakta

Friskolor i aktiebolagsform

Senast uppdaterad: 2024-05-24

78,2 procent av friskoleeleverna går i skolor drivna som aktiebolag. Totalt sett handlar det om över 245 000 elever. Det finns dock stora skillnader mellan län och kommuner.

Loading

AktiebolagAktiebolag: är den vanligaste driftsformen för friskolor . Totalt sett går 78,2 procent av samtliga friskoleelever inom grundskolan och gymnasiet i AB-skolor. Särskilt bland fristående gymnasieskolor är aktiebolagsformen vanlig.

Jämfört med samtliga driftsformer, offentliga såväl som privata, går sammanlagt 15,5 procent av Sveriges elever inom grund- och gymnasieskolan i AB-skolor. Högst är andelen i Stockholms län där var fjärde eleve går i en friskolafriskola: driven som ett aktiebolagaktiebolag:. Lägst är andelen i Jönköpings län där endast 6,0 procent av eleverna går i friskolor.

Ser man istället till antalet elever (se tabell nedan) går sammanlagt över 245 000 elever i AB-skolor. Enskilt flest, 40 000 elever, återfinns i Stockholms stad. Tvåa på listan ligger Göteborg stad där nära 19 000 elever går i skolor drivna som aktiebolagaktiebolag:.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-05-24

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande