Ekonomifakta

Marknadsfinansiering

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Banker kan finansieras sin verksamhet genom obligationer på de finansiella marknaderna. Banken använder då två olika typer av obligationer - säkerställda och icke-säkerställda. År 2023 hade svenska banker 46 procent av sin marknadsfinansiering i säkerställda obligationer och resterade 54 procent i icke-säkerställda.

Loading

En bank kan finansiera sig genom marknadsfinansiering. Det innebär att banken ger ut skuldförbindelser till investerare och tar emot pengarpengar: i utbyte. Banken kan ge ut två olika typer av obligationerobligationer:; säkerställda och icke-säkerställda. Skillnaden mellan säkerställda och icke-säkerställda obligationerobligationer: ligger i graden av säkerhet som erbjuds investerarna.

Säkerställda obligationerobligationer: är backade av tillgångar eller garantier som banken tillhandahåller. Om banken skulle misslyckas med att betala tillbaka obligationerna, har investerarna företräde att kräva tillgångarna som säkerhet för att täcka sina förluster. Tillgångarna kan vara allt från fastigheter och fordringar till säkerheter som banken äger.

Icke-säkerställda obligationerobligationer: är inte backade av några specifika tillgångar. Om banken skulle ställa in betalningar eller gå i konkurskonkurs:, har investerarna ingen specifik tillgång att vända sig till för att täcka sina förluster. Istället måste de konkurrera med andra fordringsägare om tillgångar som finns tillgängliga vid en likvidation eller rekonstruktion av banken.

Säkerställda obligationerobligationer: tenderar att ha lägre räntor än icke-säkerställda obligationerobligationer: eftersom de erbjuder en högre grad av säkerhet för investerarna. Banker använder ofta en kombination av dessa båda typer av obligationerobligationer: för att sprida sin finansieringsbas och hantera risken på ett effektivt sätt.

Senast uppdaterad: 2024-04-16

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi