Ekonomifakta

Insättningsgarantin

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Insättningsgarantin gäller för privatpersoner och företag som har satt in pengar på konto hos en bank. Den innebär att insättarna är garanterade att få tillbaka sina pengar upp till en viss ersättningsnivå om banken skulle gå i konkurs. Idag omfattas insättningar motsvarande 2 291 miljarder kronor av insättningsgarantin. Det motsvarar ungefär hälften av alla insättningar från privatpersoner och företag.

Loading

Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgarantin innebär att om du satt in pengarpengar: på en bank eller ett finansiellt institut som går i konkurskonkurs: så kommer du få tillbaka dina pengarpengar: upp till ett visst belopp. I Sverige uppgår ersättningsbeloppet till 1 050 000 kronor.

Syftet med insättningsgarantin är att stärka stabiliteten i det finansiella systemet. Insättningsgarantin minskar nämligen risken för bankrusningar eller uttagningsanstormningar. Dessa sker när väldigt många sparare tar ut eller försöker ta ut alla sina pengarpengar: samtidigt, och kan medföra att banken går i konkurskonkurs:. Den svenska insättningsgarantin har funnits i dagens form sedan år 1996. Ersättningsbeloppet har däremot utökats ett flertal gånger, bland i samband med finanskrisen 2008. Alla aktörer som har tillstånd av Finansinspektionen att ta emot inlåninginlåning: från privatpersoner och företagföretag: är automatiskt anslutna till insättningsgarantin. Det är också de som finansierar garantin genom årliga avgifter. Den svenska insättningsgarantin har trätt in vid två tillfällen, när Custodia Credit och Allmänna KapitalKapital: gick i konkurskonkurs: år 2006.

Senast uppdaterad: 2024-04-29

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi