Ekonomifakta

Räntebindning för hushåll

Senast uppdaterad: 2024-06-28

I april hade 67,3 procent av alla hushåll med banklån rörlig ränta. Det är 11 procentenheter högre än samma månad föregående år. Färre än 2 procent hushållen väljer en räntebindning över 5 år. Andelen hushåll med en återstående räntebindning under 3 månader var drygt 70 procent. Det är ungefär elva procentenheter högre än motsvarande period förra året.

Loading

Räntebindning, även känd som fast räntaränta:, är när en låntagare väljer att låsa in räntan på sitt lån under en förbestämd tidsperiod. Det innebär att räntan förblir oförändrad oberoende av eventuella förändringar på marknaden eller av styrräntan. Det ger låntagaren förutsägbarhet och stabilitet när det gäller lånekostnader under den bundna perioden.

Återstående räntebindning visar den återstående tiden av den bundna perioden för ett lån. Till exempel, om någon har bundit räntan i två år och har gått igenom ett år av den perioden, återstår det ett år av räntebindningen. Under denna återstående tid kommer låntagaren att fortsätta att betala samma räntesats som avtalats i början av den bundna perioden, tills den löper ut och lånet övergår till rörlig rörlig räntaränta: eller en ny bunden period, beroende på villkoren i lånet.

Att ha kännedom om återstående räntebindning är viktigt för låntagare eftersom det gör det möjligt för dem att planera för framtida utgifter och eventuella förändringar i räntan när den bundna perioden närmar sig sitt slut. Det ger också möjlighet att omvärdera lånealternativ och förbereda sig för förhandlingar med långivaren när det är dags att förnya lånet eller överväga andra alternativ på marknaden.

Senast uppdaterad: 2024-06-28

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi