Ekonomifakta

Volatility Index (VIX-index)

Senast uppdaterad: 2024-06-04

VIX-indexet, även känt som Volatility Index eller "fear index," är en finansiell indikator som mäter finansmarknadens förväntade volatilitet eller osäkerhet över en 30-dagarsperiod. När VIX har ett värde över 30 anses marknaden vara volatil och under 20 mer stabil. Indexet används för att bedöma marknadens risknivå och förutse eventuella prisrörelser på finansmarknaderna.

Loading

För att förstå VIX-indexet är det viktigt att veta att det baseras på optioner på S&P 500-indexet, en samling av de 500 största företagen i USA. Optioner är finansiella instrument som ger köparen rätten (men inte skyldigheten) att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris inom en viss tidsram. VIX-indexet beräknas genom att analysera prissättningen av dessa optioner. Om priset på optionerna är högt, tolkas det som att investerare förväntar sig stora prisrörelser och därmed hög volatilitet på marknaden. Å andra sidan, om optionernas pris är lågt, indikerar det att investerare förväntar sig stabilitet och låg volatilitet.

VIX-indexet kan ses som en måttstock för marknadens nervositet. När VIX-indexet är högt, indikerar det att investerare är rädda och förväntar sig stora prisrörelser. Det kan vara ett tecken på oroande händelser som politiska kriser, ekonomiska nedgångar eller andra globala påverkansfaktorer. Å andra sidan, när VIX-indexet är lågt, tyder det på att investerare är relativt lugna och förväntar sig inte stora prisförändringar på kort siktkort sikt:.

För investerare är VIX-indexet ett verktyg för att bedöma marknadens risknivå och anpassa sina investeringsstrategier därefter. Högt VIX-värde kan indikera möjligheter till lönsamma affärer för riskvilliga investerare, medan lågt VIX-värde kan indikera en tryggare men kanske mindre lönsam investeringsmiljö. Sammanfattningsvis är VIX-indexet ett användbart verktyg för att förstå marknadens känsloläge och bedöma riskerna i finansvärlden.

Senast uppdaterad: 2024-06-04

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi