Ekonomifakta

Utlåningsräntor till företag

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Den rörliga räntan för nyutlåning till företag var 5,6 procent i april. Det är 0,6 procentenheter högre jämfört med samma månad föregående år. Räntan för nyutlåning var som lägst för lån med en löptid över 5 år.

Loading

Räntan för nyutlåning till företagföretag: visar de räntor som bankerna i genomsnitt erbjuder företagföretag: för olika löptider. Räntorna varierar beroende räntebindningstiden, vanligtvis uppdelade i rörliga (under 3 månader), kortfristiga (mindre än ett år), medelfristiga (1 till 5 år) och långfristiga (över 5 år). Vanligtvis är räntorna på längre räntebindningstider högre än de rörliga. Det beror på att låntagare som väljer fast räntaränta: betalar en premiepremie: för att försäkra sig om en viss räntenivå under en längre tid. Räntorna påverkas också av Riksbankens styrräntastyrränta:, bankernas kostnader för att finansiera sig, marknadens förväntningar och konkurrensen mellan banker.

FöretagFöretag: har flera alternativ till banklån för att finansiera sina verksamheter. Några av de vanligaste formerna är marknadsfinansiering och privat kapitalkapital:.

Senast uppdaterad: 2024-05-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi