Ekonomifakta

Utlåningsräntor till hushåll

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Den genomsnittliga rörliga räntan för nyutlåning till hushållen var 4,8 procent i april. Det är 0,6 procentenheter högre jämfört med samma månad föregående år. Under april var räntan för nyutlåning som lägst för lån med löptiden 1 till 5 år.

Loading

Räntan för nyutlåning till hushåll visar de räntor som bankerna i genomsnitt erbjuder låntagare för olika löptider. Räntorna varierar beroende räntebindningstiden, vanligtvis uppdelade i rörliga (under 3 månader), kortfristiga (mindre än ett år), medelfristiga (1 till 5 år) och långfristiga (över 5 år). Vanligtvis är räntorna på längre räntebindningstider högre än de rörliga. Det beror på att låntagare som väljer fast räntaränta: betalar en premiepremie: för att försäkra sig om en viss räntenivå under en längre tid. Räntorna påverkas också av Riksbankens styrräntastyrränta:, bankernas kostnader för att finansiera sig, marknadensförväntningar och konkurrensen mellan banker.

Loading

Banker erbjuder olika räntor för olika typer av lån. Till exempel är räntan för bolån i genomsnitt lägre än räntan för konsumtion. Detta eftersom bostadslån har en underliggande säkerhet i bostaden vilket minskar bankens risk.

Senast uppdaterad: 2024-05-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi