Ekonomifakta

Utlåning till hushåll

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Drygt 80 procent av hushållens lån utgör bostadslån. Men det är konsumtionslånen som har ökat mest de senaste fem åren och som har uppvisat den högsta tillväxttakten under det senaste halvåret. Idag utgör konsumtionslån drygt fem procent av hushållens totala lån.

Loading

Svenska hushåll lånar framför allt för att köpa bostad. Drygt 80 procent av hushållens lån utgör lån mot bostad som säkerhet. Att lånet är säkrat eller pantsatt innebär att långivaren har rätt att sälja panten - bostaden i det här fallet - om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

Konsumtionslån, också kallade blancolån eller privatlån är ett lån som till skillnad från ett bolån inte är pantsatt. Konsumtionslån har oftast en högre räntaränta: än ett bolån och en kortare återbetalningstid, läs mer här . Konsumtionslånen utgör en liten del, cirka fem procent, av hushållens lån. Det är däremot den typ av lån som har ökat mest de senaste fem åren.

I övriga lån ingår alla lån som inte är bolån eller konsumtionslån, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi