Ekonomifakta

Räntebindning för företag

Senast uppdaterad: 2024-06-05

I april hade knappt 63,2 procent av alla företag med banklån rörlig ränta. Andelen företag med en återstående räntebindning under tre månader var 77 procent. De företag som väljer att binda sina lån väljer oftast en räntebindningstid på mellan 1 och 5 år.

Loading

Räntebindning

Räntebindning, även känd som fast räntaränta:, är när en låntagare väljer att låsa in räntan på sitt lån under en förbestämd tidsperiod. Det innebär att räntan förblir oförändrad oberoende av eventuella förändringar på marknaden eller av styrräntan. Det ger låntagaren förutsägbarhet och stabilitet när det gäller lånekostnader under den bundna perioden.

Återstående räntebindning visar den återstående tiden av den bundna perioden för ett lån. Till exempel, om ett företagföretag: har bundit räntan i två år och har gått igenom ett år av den perioden, återstår det ett år av räntebindningen. Under denna återstående tid kommer företagaren att fortsätta att betala samma räntesats som avtalats i början av den bundna perioden, tills den löper ut och lånet övergår till en rörlig räntaränta: eller en ny bunden period, beroende på villkoren i lånet.

Företagsfinansiering

FöretagFöretag: har olika alternativ för att finansiera sina verksamheter, varav två huvudsakliga är banklån och marknadsfinansiering.

Båda finansieringsalternativ har sina egna för- och nackdelar, och valet mellan dem beror på företagets specifika behov, risktolerans och kreditvärdighet. Många företagföretag: väljer att använda en kombination av både banklån och marknadsfinansiering för att diversifiera sina finansieringskällor och möta olika kapitalbehov på ett effektivt sätt.

Senast uppdaterad: 2024-06-05

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi