Ekonomifakta

Inlåning

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Banker finansierar sin verksamhet bland annat genom inlåning från allmänheten. Banken erbjuder ränta på inlåningskonton som ersättning. Svenska hushåll och företag är de aktörer som lånar in mest pengar till banken, tillsammans utgör de nästa 85 procent av all inlåning.

Loading

Banker erbjuder olika typer av inlåningskonton, som sparkonton och lönekonton, där allmänheten kan placera sina pengarpengar:. Dessa pengarpengar: används sedan av banken för att finansiera olika utlåningsaktiviteter. Banken betalar en räntaränta: till sina inlåningskontoinnehavare som en kompensation för att de låter banken använda deras pengarpengar:. Denna räntaränta: är oftast lägre än den räntaränta: banken tar ut på sina utlåningstjänster, vilket genererar vinstvinst: för banken.

Bankernas inlåninginlåning: kommer från flera olika aktörer. Hushållen och företagen är de största insättarna. Andra aktörer är offentlig sektoroffentlig sektor: och finansiella företagföretag:. Sedan år 2014 har inlåningen från finansiella företagföretag: mer än dubblerats.

Senast uppdaterad: 2024-04-16

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi