Ekonomifakta

Börsutveckling

Senast uppdaterad: 2024-07-01

Första halvåret 2024 har varit starkt på börsen. Nedan visas vecko- och månadsdata över börsutvecklingen, vilket innebär att snabba förändringar inte får genomslag direkt i siffrorna.

Loading

Börsen har gått starkt de senaste 30 åren. Perioden inleddes visserligen med en nedgång i samband med1990-talskrisen, men därefter vände utvecklingen och var överlag mycket stark ända fram till millennieskiftet.

Det som främst drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990-talet var fallande internationella räntor. Det gjorde att investerare sökte sig bort från räntebärande tillgångar och istället ökade efterfråganefterfrågan: på aktier. Dessutom gjorde en stark optimism kring den då framväxande IT-sektorn att värderingarna av många bolag sköt i höjden. Till slut blev det dock uppenbart att optimismen saknade förankring i verkligheten och luften gick ur bubblan med stora börsras som följd.

Ett annat stort ras, som även det syns tydligt i diagrammet, skedde 2007-2008 i samband med den globala finanskrisen. All Share på Stockholmsbörsen föll då med över 50 procent mellan juni 2007 och december 2008.

Efter finanskrisen inleddes återigen en uppgångsfas, som i stort höll i sig ända fram till februari 2020 då coronakrisen initialt medförde kraftiga börsras. Under februari och mars 2020 föll All Share IndexIndex: på Stockholmsbörsen med 19 procent, samtidigt som Dow Jones backade med 22 procent. Under april skedde sedan en viss återhämtning som sedan fortsatte och till hösten 2020 hade indexindex: passerat nivån som var innan pandemin bröt ut.

Vad som påverkar börsen, hur priset på enskilda aktier eller indexindex: utvecklas och hur det påverkar samhällsekonomin förklaras här av Klas Eklund.

Senast uppdaterad: 2024-07-01

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi