Ekonomifakta

Dåliga lån

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Andelen svenska låntagare som inte klarar att återbetala sitt banklån mycket låg. När låntagare inte kan återbetala sina banklån skadar det den enskilda banken men kan också skapa en destabiliserande kedjereaktion i det finansiella systemet.

Loading

Det händer att låntagare inte kan betala tillbaka sin lån. Både företagföretag: och privatpersoner kan ju av olika anledningar få ekonomiska problem. För den enskilda banken innebär uteblivna återbetalningar alltid en kostnadkostnad:. När låntagare inte kan uppfylla sina åtaganden påverkas bankens balansräkningbalansräkning:. Lån som inte återbetalas klassificeras som osäkra tillgångar och måste bokföras som förluster, vilket minskar bankens vinstvinst: och i värsta kan hota dess finansiella stabilitet. För att täcka förlusterna måste banken avsätta kapitalkapital:, vilket kan begränsa dess förmåga att fortsätta låna ut pengarpengar: och därmed minskar dess verksamhet. Dessutom kan förluster på lånen skada bankens förtroende. Det kan i sin tur leda att bankens kunder vill ta ut sina insättningar, vilket ytterligare försämrar bankens ekonomiska läge. I extrema situationer kallas detta för bankrusningbankrusning:.

För det finansiella systemet kan effekterna av utebliven återbetalning vara ännu mer allvarliga. Bankerna är navet i det finansiella systemet och när en bank står inför problem kan det skaka hela systemet. Om flera banker konfronteras med liknande problem kan detta leda till en kris där förtroendet för hela det finansiella systemet undermineras. Kapitalflykt från banker kan sprida sig och orsaka en likviditetskris där tillgångar blir svåra att sälja och låneaktiviteten avstannar. Denna dominoeffekt kan ha långtgående konsekvenser för den bredare ekonomin, inklusive minskad tillgång på krediter för företagföretag: och privatpersoner, vilket i sin tur kan hämma investeringar och konsumtion och leda till en nedgång i ekonomin. Du kan läsa mer om finansiell stress här .

Senast uppdaterad: 2024-05-06

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi