Ekonomifakta

Banksektorn - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sverige har en stor banksektor. År 2022 var den knappt tre gånger större än Sveriges årliga BNP. I och med det tillhör Sverige ett av de länder i EU som har störst banksektor i förhållande till BNP.

Loading

Sverige har under de senaste 20 åren, liksom många andra länder i Europa, haft en snabbt växande banksektor. Idag utgör den en av Europas största i relation till BNPBNP:. Storbritannien, med London som finansiell hubb, har störst banksektor. Även Finland toppar listan. Det förklaras framförallt av att Nordea flyttade sitt huvudkontor till Helsingfors år 2018.

Ett stort banksystem är positivt för tillväxttillväxt: och sysselsättningsysselsättning:,men kan också leda till risker. Ett exempel på detta är den ekonomiska och politiska kris som drabbade Island under finanskrisen år 2008. Landets tre största banker fallerade och togs över av den isländska staten. Den isländska banksektorn var då närmare sju gånger större än landets BNPBNP:, vilket bidrog till omfattningen av krisen. Idag är den isländska banksektor betydligt mindre, knappa 1,5 gånger BNPBNP:.

Tillföljd av den globala finanskrisen har regelverket för banker utvecklats och utvidgats i syfte att minska risken för nya finanskriser. I korthet ställler det högre krav på att bankerna själva ska kunna hantera de risker de ger upphov till och utsätts för.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi