Frihandel och välstånd

Arkeologisk forskning visar att marknadsekonomin i sin tidiga form växte fram redan för 4 000 år sedan. I samband med att Sverige öppnades upp för marknadsekonomi och global handel under 1800-talet, skedde ett betydande lyft i levnadsstandarden.

 

Sverige var tidigare ett land som på grund av det kalla klimatet och stora avståndet till omvärlden var relativt fattigt, och där svält förekom. När Sverige öppnade upp för marknadsekonomi och global handel under 1800-talet skedde dock ett rejält lyft. Mellan 1870 och 1970 ledde Sverige Europaligan i tillväxt, och den reala levnadsstandarden per invånare blev tio gånger så hög som den hade varit innan.

Global handel har även bidraget till mycket nytta på internationell nivå. I början av 1990-talet anordnade FN flera konferanser för att diskutera lösningar på bland annat världsfattigdom. När målet om att halvera antalet som levde i extrem fattigdom formulerades var en betydande befolkningsutveckling på väg, särskilt i ekonomiskt mindre utvecklade länder. Trots att världsbefolkningen ökade lyckades målsättningen, mycket tack vare att fler länder integrerades i den globala handeln. 

Mer information om hur handeln påverkar ekonomin hittar du här. Vill du veta mer om handel och miljö? Då kan du läsa här.