Budgetprocessen

Två gånger om året överlämnar finansministern ett viktigt dokument till riksdagen och detta brukar följas av ett stort mediauppbåd. Det beror på att dokumenten innehåller regeringens förslag till åtgärder inom den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. På våren lämnas den ekonomiska vårpropositionen, den så kallade VÅP:en, och på hösten lämnas budgetpropositionen.

Vårpropositionen och budgetpropositionen har olika innehåll:

  • Vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren och även på längre sikt.
  • I budgetpropositionen utarbetas sedan förslagen till en statsbudget för det kommande året. Där ges också detaljerade förslag över hur statens utgifter ska fördelas mellan olika ändamål och förslag på skatter.

Så här ser budgetarbetet ut under ett år:

DECEMBER Finansdepartementet redovisar prognoser för samhällsekonomin.
JANUARI Finansdepartementet fortsätter att arbeta med prognoserna. Det gör även respektive departement för sina.
FEBRUARI Regeringen fortsätter med det förberedande budgetarbetet.
Myndigheterna lämnar in årsredovisningar och budgetunderlag till regeringen.
MARS Regeringen har överläggning och enas om huvuddragen i den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
APRIL Regeringen lämnar över den ekonomiska vårpropositionen, VÅP:en, och årsredovisning för staten till riksdagen.
MAJ Riksdagen fortsätter att behandla VÅP:en. Budgetarbetet fortsätter i de olika departementen. Oppositionen lägger fram alternativ till regeringens förslag i VÅP:en.
JUNI Riksdagen fattar beslut om den ekonomiska VÅP:en och årsredovisningen för staten. Regeringen håller regeringsöverläggningar.
JULI Paus i budgetarbetet.
AUGUSTI Regeringen fortsätter budgetarbetet.
SEPTEMBER Regeringen lämnar budgetproposition till riksdagen.
OKTOBER Riksdagen behandlar budgetpropositionen. Oppositionen lägger fram olika alternativ till regeringens budgetförslag.
NOVEMBER Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområden.
Departementen förbereder utformningen av regleringsbreven.
DECEMBER Riksdagen beslutar om anslag till statsbudgeten.
Regeringen ger myndigheterna i uppdrag att verkställa den beslutade budgeten.

Källa: Regeringskansliet