Bostäder i Sverige

I Sverige bor de flesta i ett hus som dom äger själva. Näst vanligaste boendeformen är hyreslägenhet följt av bostadsrättslägenhet. Tillsammans utgör dessa tre boendeformer 90 procent av bostadsbeståndet i Sverige. Över tid har bostadsrättslägenheter blivit allt vanligare i hela landet.

2020 bestod bostadsbeståndet i Sverige av över 5 miljoner lägenheter och småhus. Den vanligaste bostaden är ägda småhus som utgör 38 procent av alla bostäder, följt av hyresrättslägenheter som står för 36 procent.

Sedan 1990 har bostadsbeståndet ökat med 25 procent, vilket innebär att nästan 1 000 000 bostäder har tillkommit. Starkast har tillväxten varit bland bostadsrätterna, där antalet har ökat med 450 000 — en ökning med 75 procent. Antalet bostäder påverkas både av bostadsbyggandet i Sverige men också av hur mycket som rivs.

Utvecklingen av antalet bostäder skiljer sig mellan Sveriges regioner. I storstäderna har tillväxten av bostäder varit högre än i övriga landet. Trots att bostadsbeståndet har ökat har många kommuner problem med bostadsbrist.