Bostäder i Sverige

I Sverige bor de flesta i ett hus som dom äger själva. Näst vanligaste boendeformen är hyreslägenhet följt av bostadsrättslägenhet. Tillsammans utgör dessa tre boendeformer 96 procent av bostadsbeståndet i Sverige. Över tid har bostadsrättslägenheter blivit allt vanligare i hela landet.

2018 bestod bostadsbeståndet i Sverige av närmare 5 miljoner lägenheter och småhus. Den vanligaste bostaden är ägda småhus som utgör 39 procent av alla bostäder, följt av hyresrättslägenheter som står för 36 procent.

Sedan 1990 har bostadsbeståndet ökat med 22 procent, vilket innebär att nästan 900 000 bostäder har tillkommit. Starkast har tillväxten varit bland bostadsrätterna, där antalet har ökat med 445 000 — en ökning med 72 procent. Antalet bostäder påverkas både av bostadsbyggandet i Sverige men också av hur mycket som rivs.

Utvecklingen av antalet bostäder skiljer sig mellan Sveriges regioner. I storstäderna har tillväxten av bostäder varit högre än i övriga landet. Trots att bostadsbeståndet har ökat har många kommuner problem med bostadsbrist.