Bostäder i Sverige

I Sverige bor de flesta i ett hus som de äger själva. Näst vanligaste boendeformen är hyreslägenhet följt av bostadsrättslägenhet. Tillsammans utgör dessa tre boendeformer cirka 90 procent av bostadsbeståndet i Sverige. Över tid har bostadsrättslägenheter blivit allt vanligare i hela landet.

2021 bestod bostadsbeståndet i Sverige av över 5 miljoner lägenheter och småhus. Den vanligaste bostaden är ägda småhus som utgör nästan 40 procent av alla bostäder, följt av hyresrättslägenheter som står för cirka 30 procent.

Sedan 1990 har bostadsbeståndet ökat med drygt 25 procent, vilket innebär att drygt 1 000 000 bostäder har tillkommit. Starkast har tillväxten varit bland bostadsrätterna, där antalet har ökat med 480 000 — en ökning med 78 procent. Antalet bostäder påverkas både av bostadsbyggandet i Sverige och av hur mycket som rivs.

Utvecklingen av antalet bostäder skiljer sig mellan Sveriges regioner. I storstäderna har tillväxten av bostäder varit högre än i övriga landet. Trots att bostadsbeståndet har ökat har många kommuner problem med bostadsbrist.