Prognoser om ekonomin

De flesta prognosmakare ser framför sig en tillväxt kring 2,4 procent i år och en klar inbromsning till cirka 0,1 procent år 2023.

Under första halvan av 2022 gick det fortfarande ganska bra för svensk ekonomi, men nu tror prognosmakarna på en inbromsning framöver. Inflationen är hög världen över, vilket har fått centralbankerna att höja räntorna i allt snabbare takt. Frågan är nu om det rör sig om en mjuklandning eller stark inbromsning av ekonomin.

Hög inflation, fallande börser och stigande räntor leder till pessimism bland hushållen och urholkar köpkraften. Prognosmakarna räknar med att BNP kommer att växa med cirka 2,4 procent för helåret 2022. Därefter ser de framför sig en mycket svagare tillväxttakt på cirka 0,1 procent nästa år. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden följer konjunkturen. Prognosmakarna räknar med att arbetslösheten blir omkring 7,5 procent i år för att sedan stiga något under nästa år.

Eftersom Sverige är ett exportberoende land är utvecklingen i Sverige beroende av hur det går för ekonomierna i vår omvärld. I tabellen nedan redovisas de internationella BNP-bedömningarna från Konjunkturinstitutets senaste fullskaliga prognos

Prognos: BNP-tillväxt internationellt

BNP-tillväxt, procent

202220232024
Världen2,82,43,1
KIX-vägd2,71,02,3
USA1,70,81,8
Euroområdet3,10,11,8
Kina3,15,05,3
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Prognosdatum: 220928. * Vägt genomsnitt för Sveriges 32 viktigaste handelspartner.