Strukturförändringar i sysselsättningen

Arbetsmarknadens struktur förändras. År 1850 arbetade tre fjärdedelar i jordbrukssektorn. I takt med industrialiseringen blev industrin allt viktigare för sysselsättningen och under 1900-talets andra hälft expanderade den offentliga sektorn kraftigt. Under senare år har de privata tjänsterna sysselsatt allt fler. 

Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring. Sedan 1850-talet har vi gått från att vara en jordbruksekonomi till en industrination till en tjänseekonomi. 

En sjunkande sysselsättning i en sektor är i sig inte negativt om andra sektorer samtidigt expanderar och den totala sysselsättningen ökar. Ett exempel är industrin. Industrins minskande andel beror delvis på att verksamheter har lagts ut på andra företag som räknas till tjänstesektorn och på produktivitetsförbättringar som har minskat behovet av anställda. En tredje orsak är att företag, och i viss utsträckning hela branscher, har slagits ut med tiden.