Ekonomifakta

Avtalskonstruktioner

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Lönebildningen i Sverige regleras genom avtalsförhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Dessa avtal har olika konstruktioner. I vissa fall bestäms lönerna centralt för alla. I andra fall ger avtalen möjlighet till lönesättning på företagsnivå.

Loading

Nio av tio av Sveriges anställda omfattades av kollektivavtalkollektivavtal: (inklusive hängavtalhängavtal:) år 2022 enligt MedlingsinstitutetMedlingsinstitutet:. De centrala kollektivavtalen som träffas mellan arbetsmarknadens parterparter: ger olika förutsättningar för hur lönerna sätts ute på företagen. I vissa centrala löneavtal bestäms de nya lönerna för alla anställda som omfattas av avtalen. I andra avtal anges endast principer för hur löneprocessen ska gå till, vilket innebär att lönesättningen kan ske i direkt dialog mellan chef och medarbetare ute på företagen. Däremellan finns ett antal mellanlägen.

Diagrammet ovan visar hur stor andel av de anställda inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag som omfattas av de olika avtalskonstruktionerna. Avtalen har delats in i sju olika typer:

Senast uppdaterad: 2024-05-27

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad