Ekonomifakta

Moms

Senast uppdaterad: 2024-01-02

Mervärdesskatten, eller moms som den vardagligt kallas, är en statlig skatt på konsumtion. Det är konsumenten som betalar momsen eftersom den ingår i priset i butiken. Men det är företagen som sköter inbetalningen till Skatteverket. Normalskattesatsen uppgår till 25 procent.

Loading

Mervärdesskatten, momsen, infördes i Sverige 1969 då den ersatte den allmänna varuskatten (oms). Precis som sin föregångare är momsen en skatt på konsumtion vars kostnadkostnad: bärs av slutkonsumenten. En viktig skillnad mellan skatterna är dock att momsen beskattar varje led i produktions- och distributionskedjan utifrån det mervärde som tillförs, medan omsen bara beskattade försäljningen i sista ledet till slutkonsument (se räkneexempel nedan).

Genom åren har momslagstiftningen genomgått stora förändringar. I samband med skattereformen 1991 breddades momsunderlaget, skattebasen, så att fler transaktioner blev momspliktiga. Inte minst gällde detta stora delar tjänstesektorn samt energiområdet. Därefter har det skett en anpassning av momslagstiftningen till EUEU::s regelverk (mervärdesskattedirektivet). Idag har alla EU-länder samma grundläggande momsregler även om till exempel skattesatserna skiljer sig åt.

I Sverige är standardnivån för momsen 25 procent. Utöver det finns två reducerade skattesatser på 12 respektive 6 procent. Några exempel på varorvaror: och tjänstertjänster: där momsen är 12 procent är livsmedel och campingverksamhet. 6 procent är det bland annat på tidningar, tidskrifter och böcker. En detaljerad sammanställning finns på Skatteverkets hemsida.

2022 inbringade momsen knappt 560 miljarder kronor till statskassan. Detta motsvarar mer än en femtedel av den offentliga sektorns totala skatteintäkter . Endast arbetsgivaravgiften och den kommunala inkomstskatten är större.

Konsumtionsskatter som momsen har över tid blivit allt viktigare i många länder. Dels kan dessa skatter generera höga intäkter, dels anses de ha relativt små tillväxthämmande effekter jämfört med många andra skatter. Samtidigt upplever många företagföretag: i Sverige att dagens momsregler är komplicerade och att momsen är kostsam att administrera.

Skillnad mellan mervärdesskatt och omsättningsskatt

25 procent moms:

  • FöretagFöretag: A betalar 100*1,25 = 125 kr för råvarorvaror:. Säljaren av råvarorna betalar in 25 kronor i momsmoms:.
  • FöretagFöretag: A förädlar råvarorna och säljer produkten vidare till FöretagFöretag: B som finns inom detaljhandeln för 160*1,25 = 200 kronor. FöretagFöretag: A betalar in skillnaden mellan den utgående och ingående momsen: 40-25 = 15 kronor.
  • Detaljhandelsföretaget B säljer produkten till konsument för 180*1,25 = 225 kronor och betalar in skillnaden mellan den utgående och ingående momsen: 45-40 = 5 kronor.
  • Totalt uppgår momsinbetalningarna för hela kedjan till 25+15+5 = 45 kronor. Detta motsvarar 25 procent av det totala förädlingsvärdet på 180 kronor.
  • 25 procent omsättningsskatt:
  • Om man istället hade haft en omsättningsskatt på 25 procent skulle FöretagFöretag: A endast betala 100 kronor för råvarorna och detaljhandelsföretaget endast 160 kronor för den förädlade produkten.
  • FöretagFöretag: B hade sedan lagt på hela omsättningsskatten när man säljer till slutkonsument, det vill säga 180*1,25 = 225. Priset för konsumenten hade alltså blivit det samma, liksom skatteintäkten för staten. Däremot hade bara en aktör svarat för skatteinbetalningen istället för tre.

Senast uppdaterad: 2024-01-02

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt